Proclaimer

De content op deze website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Merktuig. We doen ons best deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Zie je iets dat niet klopt of mis je iets? Laat het ons dan weten via info@merktuig.nl, dan kunnen we het zo nodig herstellen.

Merktuig aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie op deze website. Mocht je hinder ondervinden van eventuele onjuiste informatie of een storing van (een deel van) de website, dan zullen wij ons uiteraard inspannen om samen naar een oplossing te zoeken. Merktuig is niet verantwoordelijkheid voor webpagina’s en andere items waarnaar vanaf deze website wordt verwezen. Het intellectueel eigendom van de content van deze website ligt volledig bij Merktuig, tenzij anders wordt vermeld. Wil je getoonde content gebruiken? Doe je verzoek hiervoor dan via info@merktuig.nl.


Reclamebureau Amsterdam

Merken die je ervaart als een vertrouwd onderdeel van je leven. Dat is het soort merken dat Merktuig reclamebureau Amsterdam creëert en scherper stelt. En waarvoor het fullservice creatieve communicatie verzorgt. In beelden, woorden en concepten. Ook blijvend succes boeken? Kies voor de merkwaardige communicatie van Merktuig.

Contact

Reclamebureau Amsterdam / Merktuig BV / Gedempt Hamerkanaal 259 / 1021 KP Amsterdam / 020 303 78 06 / info@merktuig.nl / LinkedIn / Facebook

Extra

voorwaarden / proclaimer / vacatures / testimonials